มรภ.สงขลา เดินหน้า “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11

มรภ.สงขลา เดินหน้า “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11
Spread the love

มรภ.สงขลา เดินหน้า “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 จับมือองค์กรพันธมิตรช่วยผู้ป่วยจากภาวการณ์ขาดแคลนเลือด

มรภ.สงขลา จับมือองค์กรพันธมิตรจัดต่อเนื่องโครงการ “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 เ ปิดรับบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วยจากภาวการณ์ขาดแคลนเลือด คาดมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตราว 1,300 คน คิดเป็นปริมาณโลหิต 585,000 ซีซี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กยศ. และ กล่าวขอบคุณโดย นายชัยณรงค์ชัย กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ.

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล เช่น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด และผู้ป่วยโรคเลือด ฯลฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้โรงพยาบาลมีความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณโลหิตที่มีอยู่ตามศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้บางครั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวการณ์ขาดแคลนเลือด ซึ่งหากสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไปอาจมีผู้เสียชีวิตจากการขาดแคลนเลือดในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยต่อไป

นอกจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยยังมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวช่วยปลูกจิตสำนึกสาธารณะ พร้อมส่งเสริมค่านิยมจิตอาสาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับโอกาสจาก กยศ. ได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมด้วยการบริจาคโลหิต และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กองทุนฯ และหน่วยงานต่าง ๆ โดยคาดว่าในช่วงระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 จะมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตประมาณ 1,300 คน คิดเป็นปริมาณโลหิต 585,000 ซีซี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics