มรภ.สงขลา จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 66 ผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วยและเจลลี่พร้อมดื่ม คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศ

มรภ.สงขลา จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 66 ผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วยและเจลลี่พร้อมดื่ม คว้ารางวัลชนะเลิศ
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 66 ผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วยและเจลลี่พร้อมดื่ม คว้ารางวัลชนะเลิศ เป้นตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศ
มรภ.สงขลา จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 66 ผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วยและเจลลี่พร้อมดื่ม คว้ารางวัลชนะเลิศ
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จัดโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัย แข่งขันในระดับประเทศ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดี อ.พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทีมคณาจารย์ นักศึกษา และคณะกรรมการพิจาณาตัวแทนจากธนาคารออมสิน และ มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผลการพิจารณาจากผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 5 ทีม ปรากฏว่า
 
 
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมชุมชนคลองสายยู ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา พัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วย และเจลลี่กล้วยพร้อมดื่ม รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสู่รอบระดับประเทศ
 
มรภ.สงขลา จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 66 ผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วยและเจลลี่พร้อมดื่ม คว้ารางวัลชนะเลิศ
 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พัฒนาเซรั่มบำรุงผิวหน้า พรอพอลิส จากชันโรง รับเงินรางวัล 5,000 บาท
 
 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมวิสาหกิจชุมชน Ecotourism Songkhla Thailand พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ชุมชนหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา รับเงินรางวัล 3,500 บาท
 
มรภ.สงขลา จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 66 ผลิตภัณฑ์ไซรัปกล้วยและเจลลี่พร้อมดื่ม คว้ารางวัลชนะเลิศ
 
และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท ได้แก่
-ทีมกลุ่มเครื่องแกงชุมชนบ้านม่วงใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงและบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงบ้านม่วงใหญ่ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 
-ทีมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเทพหยา พัฒนาชุดข้าวยำสวนเทพหยา ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics