อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชมเชย” ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย” ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Spread the love

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชมเชย” ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย” ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
               วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์      อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เดินทางเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
“รางวัลชมเชย”      ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จาก นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics