เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021
Spread the love

วันที่ 21 ตุลาคม 2564  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล นายสมพร เหมืองทอง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาล ร่วมพิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021 (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award 2021: ASEAN ESC Award 2021) ผ่านระบบ (ZOOM Meetings) ณ ห้องคอมมานด์เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021

เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021

โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับรางวัลด้านอากาศ (Clean Air) ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนและสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) โดยในปีนี้ เมือง Jakarta ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ

เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021 เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021 เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts