มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน “Future Thailand” รับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์รัฐมนตรี อว. “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”

มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน “Future Thailand” รับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์รัฐมนตรี อว. “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”
Spread the love

มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน “Future Thailand” รับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์รัฐมนตรี อว.

“อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”

มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน “Future Thailand” รับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์จากรัฐมนตรี อว. ในประเด็น “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย” พร้อมแถลงผลงานตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา

มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน “Future Thailand” รับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์รัฐมนตรี อว.

“อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”

วันที่ 11 มกราคม 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางดวงใจ ขุนแผ้ว หัวหน้างานแผนและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน “Future Thailand” ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 กรุงเทพฯ  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉายภาพอนาคตของระบบการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ของประเทศ ตลอดจนเส้นทางไปสู่อนาคต และองคาพยพที่กระทรวง อว. มีอยู่ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์จาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ในประเด็น “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย” และผลงานตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงวิสัยทัศน์และสิ่งที่กระทรวง อว. จะทำต่อไปในอนาคต

มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน “Future Thailand” รับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์รัฐมนตรี อว.

“อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย” มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน “Future Thailand” รับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์รัฐมนตรี อว.

“อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”

ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “Road to The Future” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 2. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) รศ.มาสิณี จุโฑปะมา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ประธานฯ พัฒนาระบบ Higher Education Sandbox QA สำนักงานปลัดกระทรวง อว. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ

นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวรายงานและแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์” และ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ พิธีมอบรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ผลงานวิจัยดีเด่นหน่วย บพท. ประจำปี 2565 การประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2566

   
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics