มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา

มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
Spread the love

มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา

มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา

           วันพุธที่ 10 มกราคม 2567  นายสมนึก  พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอรัญธรรมโน ชั้น 8 อาคาร 48  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)   เพื่อวางแผนหารือควบคุม โครงการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ที่จะดำเนินการก่อสร้างในบริเวณเมืองเก่า

มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา

           ในการนี้ ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา คณะอนุกรรมการ ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเรื่อง กำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา ส่วนขยายเมืองเก่าสงขลาต่อที่ประชุม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics