มรภ.สงขลา ศึกษาดูงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท แปซิฟิค พาวเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

มรภ.สงขลา ศึกษาดูงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท แปซิฟิค พาวเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
Spread the love

มรภ.สงขลา ศึกษาดูงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท แปซิฟิค พาวเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
นำข้อมูลจัดทำโครงการ Solar Rooftop หวังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
 
มรภ.สงขลา ศึกษาดูงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท แปซิฟิค พาวเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
 
ผศ.พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต นายไพโรจน์ รัตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดร.เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย ผศ.ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง นายจักรงพงศ์ เพชรมีค่า หัวหน้างานออกแบบและวางผังฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นายกิตติชัย บุปผะโพธิ์ นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี นายอภิชาต พรรณราย เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัท แปซิฟิค พาวเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลดค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics