“ย้อนอดีตนครหาดใหญ่”

Spread the love

เทศบาลนครหาดใหญ่ แถลงข่าวการจัดงาน ครั้งแรกในรูปแบบละครเวทีประกอบแสงสีเสียงสุดอลังการ บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าให้ลูกหลานได้รำลึก
 
วันที่  8 ก.ค. 60  เวลา 19.30 น.   บริเวณหาดใหญ่วอล์คกิ้งสตรีท ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายครรชิต กปิลกาญจน์ ปลัดอาวุโสอำเภอหาดใหญ่ และ รศ.มนตรี มีเนียม อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ย้อนอดีตนครหาดใหญ่” ในรูปแบบละครเวทีประกอบแสงสีเสียงสุดอลังการ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการ “รวบรวมประวัติความเป็นมาของเมืองหาดใหญ่” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เพื่อศึกษารวบรวมประวัติความเป็นมาของหาดใหญ่ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยสืบค้นจากเอกสารหลักฐานทางราชการ จากหน่วยงานต่างๆ และจากเอกสารส่วนบุคคล สืบสาวรากเหง้าจากกลุ่มคนพื้นที่ดั้งเดิมของกลุ่มตระกูลต่างๆ สืบเสาะสถานที่ที่กล่าวถึงในเอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารทางราชการ และคำบอกเล่าของคนพื้นถิ่นพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย อันแสดงให้เห็นว่า “หาดใหญ่ไม่ไร้ราก” ข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกเรียบเรียงและนำเสนอออกมาเป็นการแสดงในรูปแบบละครเวทีประกอบแสงสีเสียงสุดอลังการภายใต้หัวข้อ “ย้อนอดีตนครหาดใหญ่” สำหรับการแสดงดังกล่าว เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนครหาดใหญ่จากอดีตกาลถึงปัจจุบันที่สืบย้อนเรื่องราวจากตำนานเรื่องเล่าผ่านประจักษ์พยานที่เป็นวัตถุสถาน ชื่อบ้าน นามเมือง ประกอบกับหลักฐานจากเอกสารทางราชการของพื้นที่ได้ถูกร้อยเป็นเรื่องราวผ่านการแสดง 6 องค์ ได้แก่ องค์ที่ 1 ภายใต้แววตาแห่งกาลเวลา , องค์ที่ 2 เปิดประตูสุริยนครัมย์ นาคนครสู่นคร หาดใหญ่ , องค์ที่ 3 หักร้างถางพง ลงหลักปักฐาน , องค์ที่ 4 ปกป้องปฐพิน แผ่นดินบรรพชน , องค์ที่ 5 หาดใหญ่พัฒนารัฐประชาร่วมสร้าง และองค์ที่ 6 พระบารมีร่มเกล้าฯ ชาวหาดใหญ่ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากหน่วยงาน สถานศึกษา รวมถึงพี่น้องชุมชนชาวหาดใหญ่ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยทักษิณ , พี่น้องชุมชนชาวนครหาดใหญ่ และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ฯลฯ
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมศึกษาเรื่องราวอันทรงคุณค่าให้ลูกหลานได้รำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนได้ร่วมมือร่วมใจกันหักร้างถางพงสร้างบ้านแปงเมืองปกปักษ์รักษา และพัฒนาพื้นแผ่นดินหาดใหญ่ในปัจจุบันด้วยความเหนื่อยยากและเป็นมรดกตกทอดสืบมาถึงลูกหลานในวันนี้และภายภาคหน้า
สำหรับงานย้อนอดีตนครหาดใหญ่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากนี้จะได้พบกับตลาดย้อนยุค รวมถึงการจัดนิทรรศการ “หาดใหญ่ไม่ไร้ราก” และกิจกรรมที่ทางนครเทศบาลหาดใหญ่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics