ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่นชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ 4 จำนวน 1,881,488,000 บาท

ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่นชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ 4 จำนวน 1,881,488,000 บาท
Spread the love

ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่นชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ จำนวน 1,881,488,000 บาท

มกราคม 2567 – บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)  ชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ 4    พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นจำนวน 1,881,488,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือจากการได้รับการจัดสรรคลื่น โดยได้ชำระเงินให้แก่ กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ มกราคม 2567

ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่นชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ 4 จำนวน 1,881,488,000 บาท

กลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่นมุ่งพัฒนาประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าแบรนด์ทรูมูฟ เอช และดีแทคให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยนำคลื่น 700 MHz ซึ่งเป็นคลื่นย่านความถี่ต่ำมาเปิดให้บริการ 5G และ 4G  ขยายความครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและเพิ่มความจุของโครงข่ายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ลูกค้าทุกคน ทำให้ลูกค้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ทั้งสตรีมมิ่งวิดีโอ ไลฟ์ ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ประชุมทางไกล และ เรียนทางไกลได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น โดยมุ่งพัฒนาโครงข่ายเพื่อลูกค้าทั้งแบรนด์ทรูมูฟ เอช และดีแทคในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ใช้งานมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าแบรนด์ทรูมูฟ เอช และดีแทคสามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยคลื่น 700 MHz ทั้งการใช้งานพื้นที่ในเมืองโดยเฉพาะอาคารสูงต่างๆ และภูมิภาคต่างๆ พื้นที่ห่างไกล รวมถึงพัฒนาสัญญาณสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ

ทั้งนี้ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดังกล่าวเดิมบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ได้รับจัดสรรตามประกาศสำนักงาน กสทช. ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 – 733/758 – 78MHz ซึ่งต่อมา DTN และ TUC ได้ดำเนินการควบรวมบริษัทภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย TUC ยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล และได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของ DTN ด้วยผลของกฎหมาย TUC จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน กสทช. ข้างต้น  ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz ทั้งนี้ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดังกล่าวมี ขนาด 2 x 10 MHz มีอายุการใช้งาน 15 ปี หรือ จนถึง พ.ศ. 2578

บรรยายภาพ นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ที่ 2 จากซ้ายหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร และนายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล (ซ้ายสุด) หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ที่ จากซ้าย) ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน (ขวาสุด) รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ มกราคม 2567  ที่ สำนักงาน กสทช.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics