สุดเจ๋ง นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18

สุดเจ๋ง นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18
Spread the love

นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18

สุดเจ๋ง คว้าโล่ดีเด่นประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมจากผลงาน “วิถีอูรักละโว้ยฯ”

สุดเจ๋ง นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ผงาดเวทีประกวดสารคดีเชิงข่าวระดับประเทศ “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18 กวาด 4 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 45,000 บาท ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น จากผลงาน “วิถีอูรักละโว้ย ร่องรอยแห่งสายน้ำ” และอีก 3 รางวัลชมเชย

สุดเจ๋ง นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมนักศึกษาในหลักสูตรเข้ารับรางวัลการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งประเภทวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งหมด 78 เรื่อง จาก 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สุดเจ๋ง นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18
สุดเจ๋ง นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา ยังคงรักษามาตรฐานผลิตผลงานคุณภาพผ่านเข้ารอบสุดท้าย และสามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น จากผลงานเรื่อง “วิถีอูรักละโว้ย ร่องรอยแห่งสายน้ำ” รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 20,000 บาท

สุดเจ๋ง นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18

2. รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น (รางวัลชมเชย) จากผลงานเรื่อง “ปลาขี้ตังราชินีแห่งทะเลสาบสงขลา” รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท

สุดเจ๋ง นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18

3. รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น (รางวัลชมเชย) จากผลงาน เรื่อง “โอกาสทางการศึกษา หนทางสู่ความเท่าเทียมของชาวมานิ” รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท และ

สุดเจ๋ง นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18

4. รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ (รางวัลชมเชย) จากผลงานเรื่อง “โฮมสเตย์เกาะยอ” ปัญหาการรื้อถอนที่หวังให้รัฐทบทวน รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท รวมตลอด 9 ปีที่แข่งขัน มรภ.สงขลา สามารถคว้ารางวัลรวม 29 โล่รางวัล

สุดเจ๋ง นิเทศฯ มรภ.สงขลา กวาด 4 รางวัลประกวดสารคดีเชิงข่าว “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics