Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล

Spread the love

📣📣 Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ชูจุดเด่นทะเลหมอกยามเช้า มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล

🌳🌻สกายวอล์ค Sky walk @ควนเจดีย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จุดไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้ คือ จุดชมทะเลหมอกยามเช้า พร้อมชื่นชมทิวทัศน์ธรรมชาติแบบ 360 องศา และที่สำคัญมีองค์เจดีย์อันเป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชนมานานกว่า 300 ปี

Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล

🌳🌻จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำไพล และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำ SKY WALK เป็นจุดชมทะเลหมอกแห่งใหม่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด เทศกาล หรือวันสำคัญ มานอนกางเต็นท์ชมหมอกหนายามเช้า รอชมแสงแรกของพระอาทิตย์และชมพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็น

Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล

🌳🌻นายเล็ก ขาวทอง นายกเทศมนตรีตำบลลำไพล กล่าวว่า จุดเริ่มต้นในการพัฒนาและฟื้นฟูควนเจดีย์ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ที่ต้องการมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งได้เล็งเห็นความพร้อมของควนเจดีย์ ทั้งในด้านโบราณสถาน ยอดเขาที่มีความสูง มองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ และนอกเหนือจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล

🌳🌻อีกทั้ง ทางเทศบาลตำบลลำไพล มีความคาดหวังอย่างยิ่งว่าจุดชมวิวยอดควนเจดีย์ของอำเภอเทพา จะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ให้ได้มาสัมผัสวิถีธรรมชาติอย่างแท้จริง เกิดความรู้สึกประทับใจ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มายังควนเจดีย์แห่งนี้

Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล

🌳🌻สำหรับเส้นทางขึ้นสู่จุดชมวิวยอดควนเจดีย์ ได้พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตที่สะดวกต่อการเดินทาง หรือผู้ที่รักสุขภาพก็สามารถจอดรถไว้บริเวณทางขึ้น แล้วเดินเท้าเพื่อออกกำลังกาย แต่ทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัย ความมั่นใจให้กับตนเอง และผู้อื่น

Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล

 

🌳🌻นอกจากนี้ ในอนาคตทางเทศบาลตำบลลำไพล มีแนวคิดที่จะสร้างหอชมวิว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปสัมผัสอากาศธรรมชาติแบบใกล้ชิด รวมถึงการปรับพื้นที่บางส่วนเปิดเป็นร้านกาแฟ โดยการระดมทุน ด้วยการเข้าหุ้นของชาวบ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงห้องน้ำและลานจอดรถให้สามารถรองรับการบริการได้มากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts