ไอแบงก์ห่วงใยเหตุการณ์น้ำท่วม ออกมาตรการช่วยเหลือให้ลูกค้าและประชาชนผู้ประสบภัย

ไอแบงก์ห่วงใยเหตุการณ์น้ำท่วม ออกมาตรการช่วยเหลือให้ลูกค้าและประชาชนผู้ประสบภัย
Spread the love

ไอแบงก์ห่วงใยเหตุการณ์น้ำท่วม ออกมาตรการช่วยเหลือให้ลูกค้าและประชาชนผู้ประสบภัย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย ดร. ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร เปิดเผยว่า “ไอแบงก์ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วม-น้ำหลากที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ซึ่งทีมงานไอแบงก์ในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ธนาคารขอส่งกำลังใจและขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดังนี้

ไอแบงก์ห่วงใยเหตุการณ์น้ำท่วม ออกมาตรการช่วยเหลือให้ลูกค้าและประชาชนผู้ประสบภัย

บัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักอโศก

เลขที่บัญชี       :           008-1-36839-9 

ชื่อบัญชี           :           เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ไอแบงก์ได้ออกมาตรการผ่อนปรนแก่ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

1.      พักชำระหนี้เงินต้นและยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถขอพักชำระ

หนี้เงินต้น ชำระเฉพาะกำไร ได้นานสูงสุด 6 เดือน โดยธนาคารยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด (Late Charge)

2.      สินเชื่ออุปโภคบริโภคและสินเชื่อธุรกิจอัตรากำไรพิเศษ ลูกค้าบุคคลที่มีสินเชื่ออุปโภ

บริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และลูกค้าธุรกิจที่มีสินเชื่อประเภทมีกำหนดระยะเวลา (Term Financing) ที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย หรือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น ธุรกิจหรือคู่ค้าได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและส่งผลต่อธุรกิจหรือการดำรงชีพของลูกค้า สามารถขอพักชำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ชำระเฉพาะกำไรตามอัตราที่กำหนดในสัญญาปัจจุบัน และสามารถขอขยายระยะเวลาสัญญาออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ โดยธนาคารยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด (Late Charge) ที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนจนถึงวันที่อนุมัติเข้าร่วมมาตรการ

3.      ลูกค้าใหม่ประเภทบุคคลธรรมดาและลูกค้าผู้ประกอบการ สำหรับลูกค้าใหม่ประเภทบุคคล

ธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ธนาคารให้สินเชื่ออุปโภคบริโภคอัตรากำไรพิเศษ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน และสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน (สำหรับลูกค้า MOU) และสำหรับสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารให้อัตรากำไรพิเศษสำหรับสินเชื่อธุรกิจ ได้แก่ สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา วงเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น

ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามและยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อของไอแบงก์ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ibank Contact Center โทร. 1302 หรือแชททาง Messenger @ibank.th และ LINE @ibank ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics