ไอแบงก์ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567

ไอแบงก์ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567
Spread the love

ไอแบงก์ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ครอบคลุมลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ

และลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล ที่ต้องการก่อสร้างบ้าน หรือรีไฟแนนซ์บ้านและบัตรเครดิต รับฟรี! ค่าประเมินหลักประกันเต็มจำนวน ส่วนลูกค้าธุรกิจในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกค้ารายใหม่ที่ขอสินเชื่อระยะยาว รับเลยอัตรากำไรต่ำ สำหรับลูกค้าเดิมสามารถเลือกรับสิทธิ์พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 3 – 6 เดือน ลูกค้า NPFs รายย่อยและธุรกิจ SMEs รับสิทธิ์แนวทางการช่วยเหลือชำระค่างวดตามศักยภาพของลูกค้า เพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เผยว่า “ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ ธนาคารตระหนักถึงภาระทางการเงินของลูกค้าที่จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลดังกล่าว ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับลูกค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน ที่เป็นลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ SMEs อีกด้วย ซึ่งรายละเอียดมาตรการของขวัญปีใหม่ ปี 2567 มีดังนี้

ไอแบงก์ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567

·       กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ที่มีความต้องการจะรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น ธนาคารให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี และในกรณีที่ลูกค้าต้องการขอสินเชื่อเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมต้องการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสูงสุด 80% ของราคาประเมิน และให้วงเงินสินเชื่อเพื่อก่อสร้างสูงสุด 100% ของราคาประเมินแบบแปลนก่อสร้าง ทั้งนี้จะได้รับสิทธิ์พิเศษ ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันเต็มจำนวนทุกกรณี

·       กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ได้แก่ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีสถานประกอบการ หรือมีโครงการการ

ลงทุนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประวัติการชำระหนี้ปกติ ลูกค้าไอแบงก์รับสิทธิ์พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะกำไร นานสูงสุด 6 เดือน และสามารถขยายระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกินระยะเวลาที่ขอพักชำระ โดยกำหนดอัตรากำไรเดิม ส่วนลูกค้ารายใหม่ ขอสินเชื่อแบบกำหนดระยะเวลา รับสิทธิ์ ยกเว้น ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา

โดยลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มนี้ สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ 1 มกราคม 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

ทางด้านกลุ่มลูกค้าที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน (NPFs) ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา ประเภทสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่มีหลักประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน และผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท รับมาตรการแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ 4 แนวทาง ดังนี้

1.         ชำระค่างวดมากกว่า 120% ของกำไรรายเดือน (ตัดชำระเงินต้น 50% : กำไร 50%)

2.         ชำระค่างวด 100% ของกำไรรายเดือน (ตัดชำระเงินต้น 40% : กำไร 60%)

3.         ชำระค่างวด 75% ของกำไรรายเดือน (ตัดชำระกำไรทั้งจำนวน)

4.         ปิดบัญชี ชำระเงินต้น 100% + ชำระกำไรตามที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ibank Contact Center โทร. 1302 หรือแชททาง Messenger @ibank.th และ LINE @ibank ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” ดร.ทวีลาภ กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics