ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอควนเนียง

Spread the love

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอควนเนียง พร้อมมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2,536 ครัวเรือน

วันนี้ (30 พ.ย.60) ที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ แก้วดวงนายอำเภอควนเนียง นายไพโรจน์ ยอดแก้วปลัดอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยทางจังหวัดได้มีการประกาศให้อำเภอควนเนียง เป็น 1 ใน 13 อำเภอเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ซึ่งบางพื้นที่มีระดับน้ำสูง 2-3 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรไป-มาได้

โดยขณะนี้อำเภอควนเนียง ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นพื้นที่บริเวณกว้างทั้ง 4 ตำบลได้แก่ตำบลบางเหรียง 13 หมู่บ้าน 599 ครัวเรือน ตำบลรัตภูมิ 13 หมู่บ้าน 623 ครัวเรือน ตำบลห้วยลึก 9 หมู่บ้าน 856 ครัวเรือนและตำบลควนโส 11 หมู่บ้าน 458 ครัวเรือน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอควนเนียงจำนวน 2,136 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลาและจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังบุตรหลานในช่วงน้ำท่วมเป็นพิเศษ และให้ดูแลสุขภาพร่างกาย ระมัดระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วม จากนั้นร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวของเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts