อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก

อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก
Spread the love

อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก

ปูทางสู่การเรียนต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์-คณะสัตวแพทยศาสตร์

อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก พร้อมสาธิตวิธีปฏิบัติจริง หวังให้เป็นแนวทางศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ม.6 รร.มหาวชิราวุธ

อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย นายธนกร ศรีบุญเรือง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ณ ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ด้านการสุขภาพโคเนื้อ แพะ และสัตว์ปีก” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์นายสัตวแพทย์รัญจวน อิสรรักษ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก พร้อมทั้งสาธิตวิธีการปฏิบัติจริง

อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก
อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics