ตม.สงขลา เผยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาผ่านด่านพรมแดนสะเดา เพิ่มขึ้นถึง 30 %หลังยกเว้น ตม. 6 เป็นการชั่วคราว

Spread the love

 ตม.สงขลา เผยจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซีย และชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาผ่านด่านพรมแดนสะเดา เพิ่มขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า หลังมีการยกเว้นยื่นแบบ ตม. 6 เป็นการชั่วคราว

 ตม.สงขลา เผยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาผ่านด่านพรมแดนสะเดา เพิ่มขึ้นถึง 30 %หลังยกเว้น ตม. 6 เป็นการชั่วคราว

. หลังจาก ครม. มีมติยกเว้นยื่นแบบ ตม.6 ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567 ซึ่งตรงกับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้าไทย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาเพิ่มมากขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2565

 ตม.สงขลา เผยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาผ่านด่านพรมแดนสะเดา เพิ่มขึ้นถึง 30 %หลังยกเว้น ตม. 6 เป็นการชั่วคราว

. พันตำรวจโท ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา มีแนวโน้มผู้โดยสาร และผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย ซึ่งหากเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขช่วงวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน ของปี 2565 กับปี 2566 (ปัจจุบัน) ที่มีการยกเว้นยื่นแบบ ตม.6 พบว่าในปี 2565 มีผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกทุกสัญชาติ ประมาณ 67,000 คน ส่วนในปี 2566 เพิ่มขึ้น 88,000 คน คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์

. สำหรับการยกเว้นยื่นแบบ ตม.6 ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูล ช่วยลดความแออัดบริเวณหน้าด่านฯ รวมถึงช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความความสะดวกมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถประหยัดเวลาในการตรวจเอกสารได้ราว 10 วินาทีต่อคน จากเดิมคนละ 45 วินาที เหลือ 35 วินาที ทำให้ 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถตรวจเอกสารให้นักท่องเที่ยวได้ถึง 102 คน (จากเดิม 1 ชั่วโมงตรวจเอกสารได้เพียง 80 คน) เพิ่มขึ้นจากเดิม 22 คน หรือคิดเป็น 27.5 เปอร์เซ็นต์

. รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา พลตํารวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการยกเว้นยื่นแบบ ตม.6 โดยได้เน้นย้ำแนวทางในการรองรับนักท่องเที่ยว ให้มีการจัดเคาน์เตอร์ในการตรวจผู้โดยสารฝั่งขาเข้า-ขาออก ให้เพียงพอต่อการบริการ รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ การยกเว้นยื่นแบบ ตม.6 ให้จัดทำป้ายอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน อังกฤษ และมาเลเซีย เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมเน้นย้ำหลักการทำงานในช่วงเวลาหนาแน่น เจ้าหน้าที่จะต้องนั่งให้บริการเต็มทุกเคาน์เตอร์และปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ” จึงขอให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทุกคนมั่นใจในขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่

. โอกาสนี้ รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ยังได้กล่าวขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการด้านที่พักอาศัย เจ้าของบ้าน หรือผู้จัดการโรงแรม ช่วยดูแล สอดส่อง และแจ้งการเข้าพักอาศัยของชาวต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว ตามมาตรา 38 เพื่อป้องการการหลบเลี่ยงและให้การยกเว้นยื่นแบบ ตม.6 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไร้ปัญหา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
10 พ.ย. 66

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics