มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สช.-อบจ.สงขลา-ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สช.-อบจ.สงขลา-ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น
Spread the love

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สช.-อบจ.สงขลา-ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สช. อบจ.สงขลา และภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และเวทีสาธารณะจัดทำแผนขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สช.-อบจ.สงขลา-ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสงขลาและเวทีสาธารณะจัดทำแผนขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) และภาคีเครือข่าย โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมริมหาด 2 โรงแรมหาดแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่นำร่อง อ.ควนเนียงและสิงหนคร รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นและกลไกและกระบวนการที่พึงประสงค์

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สช.-อบจ.สงขลา-ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สช.-อบจ.สงขลา-ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น
มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สช.-อบจ.สงขลา-ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น

พร้อมทั้งมีการบรรยายข้อมูลการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เช่น กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น งานวิจัยกับการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่น ความท้าทายของการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในทศวรรษหน้า และเพื่อศึกษา และพัฒนารูปแบบกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นที่สามารถจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้ตรงกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้ ที่ประชุมหารือเชิงนโยบายการสร้างระบบกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

โอกาสเดียวกันนี้ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เสวนาในหัวข้อ “การนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น ภายใต้บริบทการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics