“คอนเสิร์ต 55 ปีรวมใจ มหาวิทยาลัยทักษิณ” โชว์ โนราประสมท่า 55 รวมใจ ประสานเสียง โนรา-ออร์เคสตรา เชื่อมโลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น

Spread the love

“คอนเสิร์ต 55 ปีรวมใจ มหาวิทยาลัยทักษิณ” โชว์ โนราประสมท่า 55 รวมใจ ประสานเสียง โนรา-ออร์เคสตรา เชื่อมโลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น

 

            มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการแสดง “คอนเสิร์ต 55 ปีรวมใจ มหาวิทยาลัยทักษิณ” โชว์การแสดงโนราประสมท่า 55 รวมใจ ประสานเสียงสองวัฒนธรรม ระหว่างโนรา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่ใช้ดนตรีพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีคลาสสิคสากลของ วง Thaksin Philharmonic Orchestra ได้อย่างลงตัว  เชื่อมโลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น  ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมจากคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

“คอนเสิร์ต 55 ปีรวมใจ มหาวิทยาลัยทักษิณ” โชว์ โนราประสมท่า 55 รวมใจ ประสานเสียง โนรา-ออร์เคสตรา เชื่อมโลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น “คอนเสิร์ต 55 ปีรวมใจ มหาวิทยาลัยทักษิณ” โชว์ โนราประสมท่า 55 รวมใจ ประสานเสียง โนรา-ออร์เคสตรา เชื่อมโลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น

            การแสดงชุด โนราประสมท่า 55 รวมใจ นำแสดงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) พุทธศักราช 2564 อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับดนตรีคลาสสิคเครื่องดนตรีสากล วง Thaksin Philharmonic Orchestra การแสดงชุดนี้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อและการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างความเป็นโลกาภิวัตน์และความเป็นท้องถิ่น ผ่านการสร้างสรรค์ การแสดงท่วงท่าโนรา ประกอบกับเสียงจากเครื่องดนตรีพื้นบ้านสอดประสานกับเสียงจากเครื่องดนตรีสากล สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น The University of Glocalization ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ การแสวงหาทางเลือกใหม่ของการพัฒนาสู่การนวัตกรรมสังคม

          การแสดงชุดพิเศษนี้  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำมาแสดงในคอนเสิร์ต 55 ปีรวมใจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้แนวคิด “การเคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต สู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ” ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 แห่งมหาวิทยาลัย โดยมีศิลปินคุณภาพอีกมากมายมาร่วมขับขานเสียงเพลง ร่วมกับวง Thaksin Philharmonic Orchestra อาทิ ป๊อบ  ปองกูล ธันวา  รัตนภิมล (เดี่ยวไวโอลิน) สวย  The Voice , กร  ท่าแค พีท  โมเดล จอนนี่  เดฟ

            การแสดงของ วง Thaksin Philharmonic Orchestra ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก    อาจารย์ดำริห์  บรรณวิทยกิจ ศิลปินรางวัลศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2566 สาขาดนตรี  มาเป็นผู้อำนวยเพลงได้อย่างน่าประทับใจ  อีกทั้งยังมีการแสดงชุดพิเศษอื่นๆ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์   คอนเสิร์ต 55 ปีรวมใจ มหาวิทยาลัยทักษิณในครั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช่จ่าย มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพทางการศึกษาต่อไป ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics