มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2566

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2566
Spread the love

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2566

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2566

                   วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566     มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าว  งานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2566   โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสมนึก  พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ มีหน่วยงานสนับสนุนการจัดงานประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ในฐานะเจ้าของพื้นที่และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ ทุกปี และนางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ สนับสนุนด้านตลาดท่องเที่ยว และมีนายเอนก แซ่ตั้ง เป็นประธานในการจัดงานเทศกาลกินเจฯ ครั้งที่ 29 กล่าวถึงกิจกรรมที่มีในงาน นายธีรชัย ชุณหวิริยะกุล ประธานมูลนิธิฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโรงเจ และนายเกียรติศักดิ์ วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ กล่าวถึงพิธีกรรมสำคัญของมูลนิธิฯ

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2566

 

                 มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมมือกันจัดเป็นงานประเพณีทุกปี โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ.2566 จะตรงกับวันที่ 14-24 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ ประเพณีดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดีกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญของเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาของเราด้วย ในฐานะที่หาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจท่องเที่ยว และส่งออก เป็นชุมทางการคมนาคมของภาคใต้ของไทย โดยจะเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงโรคติดเชื้อ โควิด-19 ที่ผ่านมา และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเทียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งกำหนดการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ของมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ตลอด 10 วัน มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม จะเริ่มเทศกาลอย่างเป็นทางการ
เวลา 10.09 น. พิธีอัญเชิญเสาพิธี
เวลา 17.09 น. พิธีอัญเชิญตะเกียงพระกิวอ๋อง 9 พระดวง
เวลา 19.09 น. พิธีอัญเชิญตะเกียงพระหยกอ๋องส่องเต่
เวลา 22.19 น. พิธีอัญเชิญพระกิวอ๋องไต่เต่เข้าบวงสรวงประทับ
โดยตลอดเวลา 10 วัน เราจะมีพิธีสวดมนต์เช้าแบบจีน, พิธีเลี้ยงทหารเทพ, พิธีสวดมนต์เย็นแบบจีน, พิธีสวดมนต์เย็นแบบไทย, พิธีเวียนธูป-เทียน

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
เวลา 20.00 น. พิธีล้างเกี้ยว อัญเชิญองค์เทพขึ้นเกี้ยวเล่นประทัด
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
เวลา 10.00 น. พิธีปล่อยสัตว์น้ำ ณ บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566
เวลา 09.29 น. พิธีอัญเชิญพระกิวอ๋องเต่เต่ และเหล่าองค์เทพ โปรดสัตว์รอบเมืองหาดใหญ่
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
เวลา 19.00 น. พิธีบูชาดาว นพราชา 9 พระองค์
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
เวลา 15.30 น. พิธีแจกทานข้าวสาร
                  ทั้งนี้เพื่อให้งานเทศกาลถือศีลกินเจ ของมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ เป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำปีของเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจัดยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics