พิธีเปิดขบวนแห่พระรอบเมืองงานสมโภช 181 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา อย่างยิ่งใหญ่

Spread the love

พิธีเปิดขบวนแห่พระรอบเมืองงานสมโภช 181 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา อย่างยิ่งใหญ่

พิธีอิ่วเก้ง แห่พระรอบเมืองงานประจำปี 1 ปีมีเพียง 1 ครั้งและ 1 เดียวในจังหวัดสงขลา เสริมสิริมงคล ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ชิมของหรอย ย้อนรอยเมืองเก่า” ถนนคนเดินนางงาม สมโภช 181 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ประจำปี 2566 ร่วมสืบทอดประเพณีของชาวสงขลา สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พร้อมสร้างบรรยากาศเมืองวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางบรรยากาศพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันนี้ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ ลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา นายกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา และ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีอิ่วเก้ง แห่พระรอบเมือง 19 เกี้ยว สำหรับการจัดงานสมโภช 181 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป และเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีตกาลของชาวจังหวัดสงขลา และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ศาลหลักเมืองสงขลาอยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลามายาวนานถึง 181 ปี ตลอดจนเพื่อร่วมสืบทอดพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และร่วมกันสืบทอดประเพณีของชาวสงขลา กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองสงขลาตามแนวทางการนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลก นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศเมืองสงขลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชาวสงขลามีการฟื้นฟูบ้านเรือนโบราณ เผยแพร่อาหารดั้งเดิม การแสดงศิลปะ ดนตรี ประเพณี ภาพถ่ายและของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลา ช่วยส่งเสริมการค้าในย่านเมืองเก่า กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมงาน ได้รับความรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลา สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้จัดมาแล้วตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และได้ทำพิธีเปิดขบวนแห่ในวันนี้ มีทั้งสิงโต มังกรทอง เอ็งกอ นำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประทับเกี้ยวให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์แบกแห่รอบเมืองให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัว และยังมีเหล่าบรรดาหญิงสูงวัยแต่งชุดกี่เพ้าสีแดงสดนั่งรถสามล้อถีบเมืองสงขลา โบกไม้โบกมือตลอดทางให้กับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีพิธีกราบไหว้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีลงเสาโกเต็ง ประมูลตะเกียงและธงประดับเสาโกเต็ง ประมูลผลไม้มงคล พิธีลอยประทีป ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู (ส่ำเล้งเตียน) และ กิจกรรมอิ่มท้องอิ่มบุญ 9 ห้อง 9 บาท ปีที่ 9 บริเวณถนนหนองจิก การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ตลอดถนนนางงาม และการแสดงงิ้วทุกค่ำคืน ตลอด 9 วัน 9 คืน 1 ปี มีครั้งเดียว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics