วารสารการเงินธนาคาร ผนึกพันธมิตรมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) จ.สงขลา

วารสารการเงินธนาคาร ผนึกพันธมิตรมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) จ.สงขลา
Spread the love

วารสารการเงินธนาคาร ผนึกพันธมิตรมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) จ.สงขลา

วารสารการเงินธนาคาร ผนึกพันธมิตรมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) จ.สงขลา

วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน)  ร่วมมือกันสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ภายใต้โครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และแปลงเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวัน แห่งที่ 12”  โดยมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดพร้อมโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์กีฬา ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในเขตพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะทำแปลงเกษตรปลูกผัก เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วารสารการเงินธนาคาร ผนึกพันธมิตรมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) จ.สงขลา วารสารการเงินธนาคาร ผนึกพันธมิตรมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) จ.สงขลา
วารสารการเงินธนาคาร ผนึกพันธมิตรมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดแก่โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) จ.สงขลา

 

โดยมี คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณลิม ยอง เทียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลยุทธ์ และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร      ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คุณกวิน วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยมี คุณศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาสงขลา เขต 3  คุณสุรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโครงการฯ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics