เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน
Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน พร้อมอำนวยพร
ให้ประกอบพิธีอุมเราะห์ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายอุมเราะห์ “เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม”

 


วันที่( 28 พฤศจิกายน 2564 ) ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ   ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)     พร้อมด้วยนายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2564 ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ซึ่งรัฐบาล โดย ศอ.บต. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ถือเป็นการดำเนินการครั้งแรกในรอบ 2 ปี นับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียได้ผ่อนปรนมาตรการในการเข้า – ออก ของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้วางไว้อย่างเข้มงวด

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 โดยขอให้ทุกคนประกอบพิธีอุมเราะห์ประสบความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ได้เดินทางไปสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาที่ตนเองนับถือ ซึ่งทุกคนถือเป็นทูตของประเทศไทย ในการไปทำหน้าที่ในฐานะคนไทย และเมื่อกลับมาแล้วขอให้ทุกคนกลับมาทำประโยชน์ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นคนดีของครอบครัว เป็นคนดีของสังคม และช่วยกันสร้างสรรค์ความสุข ความเจริญให้กับประเทศชาติ และที่สำคัญการเดินทางไปในครั้งนี้ ขอให้เป็นการประกอบพิธีอุมเราะห์ “เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม” อย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้ขณะที่ทางด้านนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขอดูอาร์ เพื่อเป็นการขอพรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ดำเนินการประกอบพิธีอุมเราะห์สำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ตลอดจนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมเน้นย้ำการดูแลตนเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19


ด้าน นางดวงพร  สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสารของท่ากาอาศยานนราธิวาสในครั้งนี้ว่า ได้มีการวางมาตรการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในเรื่องของการคัดกรอง และการแบ่งพื้นที่สำหรับญาติมิตรที่จะมาร่วมส่งผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ โดยทางท่าอากาศยานได้มีการจัดสถานที่ต้อนรับและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ญาติ
พี่น้องทุกคน เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่จะร่วมเดินทางทุกคน และได้ประชาสัมพันธ์ถึงการเว้นระยะห่าง และการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างดีใจที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพราะถือเป็นการสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯทุกคน ซึ่งทุกคนที่เป็นชาวไทยมุสลิมนั้น มีความมุ่งหวังอย่างมากที่จะเดินทางไปดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ณ นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุเดียอาระเบีย เชื่อว่า
การประกอบพิธีอุมเราะห์ จะเป็นอุมเราะห์ที่เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม โดยทุกคนพร้อมที่จะกลับมาเป็นเครือข่ายในการพัฒนา พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน ซึ่งอาจจะต้องเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคม

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 112 คน ประกอบด้วย พื้นที่ จ. สงขลา 3 คน,จ. ปัตตานี 31 คน , จ.ยะลา 34 คน และนราธิวาส 44 คน แบ่งการเดินทางออก 2 รุ่น โดยวันนี้เป็นการเดินทางรุ่นที่ 1 จำนวน 55 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน เดินทางวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในรุ่นที่ 2 จะมีการจัดพิธีส่งและอำนวยพรให้เช่นเดียวกัน
………………………………………………………………………………………………………
ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / มัสลัน ตาเฮร์   ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts