พิธีสัญญาบัตร พัดยศ พระครูสัญญาบัตร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระครูภาวนากัลยาณคุณ วิ.ดร.

พิธีสัญญาบัตร พัดยศ พระครูสัญญาบัตร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระครูภาวนากัลยาณคุณ วิ.ดร.
Spread the love

พิธีสัญญาบัตร พัดยศ พระครูสัญญาบัตร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระครูภาวนากัลยาณคุณ วิ.ดร.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566   เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ / นายอำเภอหาดใหญ่ / ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว / ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และประชาชนทั่วไป ร่วม น้อมถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระครูปลัดพลกฤต กล.ยาณธมฺโม ดร. เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต 1 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ เป็นพระครูสัญญาบัตร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในพระราชทินนามที่ # พระครูภาวนากัลยาณคุณ วิ.ดร.

โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ ที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ และนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ณ วัดมหัตตมังคลาราม “วัดหาดใหญ่ใน”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics