นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Nirantar 2020

Spread the love

นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Nirantar 2020

 

          นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จำนวน 2คน คือ นางสาวมาเรียม สืบเหม และ นางสาวศศิมา เร๊ะดุมหลี   ภายใต้การควบคุมดูแลของ อาจารย์วารี แสงสุวอ อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา   ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ    Nirantar 2020 2nd Online International Art Exhibition

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts