ศอ.บต. จับมือสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ตรวจสารพันธุกรรม DNA  “คืนศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์”  ให้คนไทยในมาเลเซีย

Spread the love

ศอ.บต. จับมือสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ตรวจสารพันธุกรรม DNA  “คืนศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์”  ให้คนไทยในมาเลเซีย 23 – 24 พ.ค. 66 นี้

ศอ.บต. จับมือสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ตรวจสารพันธุกรรม DNA  “คืนศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์”  ให้คนไทยในมาเลเซีย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายภาษิต จูฑะพุทธิ (MR. PHASIT CHUDABUDDHI) กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซียในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดกิจกรรมตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียที่มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

ศอ.บต. จับมือสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ตรวจสารพันธุกรรม DNA  “คืนศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์”  ให้คนไทยในมาเลเซีย ศอ.บต. จับมือสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ตรวจสารพันธุกรรม DNA  “คืนศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์”  ให้คนไทยในมาเลเซีย

สำหรับกิจกรรมการจัดเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรคนไทยไร้สัญชาติในประเทศมาเลเซียโดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ศอ.บต.ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินการตรวจสารพันธุกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจำนวน 95 คน และบุคคลอ้างอิงหรือคู่เทียบ จำนวน 43 คน รวมจำนวน 138 คน โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ สถานกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย

อย่างไรก็ตามการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 – จนถึงปัจจุบันมี ซึ่งมีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร/ไร้สัญชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 256 คน ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว 141 คนส่วนที่ยังไม่ได้รับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการสำรวจอีกครั้ง ทั้งนี้ถือเป็นการมอบโอกาสและคืนศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์ ความเป็นคนไทยให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นในชีวิต เช่นการรักษาพยาบาล การศึกษา การทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการทำหนังสือเดินทางเพื่อให้สามารถทำงานในประเทศมาเลเซียและใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics