รองเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมเยียนและเตรียมการให้ความช่วยเหลือชาวสยาม ในประเทศมาเลเซีย

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมเยียนและเตรียมการให้ความช่วยเหลือชาวสยาม ในประเทศมาเลเซีย
Spread the love

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมเยียนและเตรียมการให้ความช่วยเหลือชาวสยาม ในประเทศมาเลเซีย

ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมเยียนและเตรียมการให้ความช่วยเหลือชาวสยาม ในประเทศมาเลเซีย

             วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายชนธัญ  แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เดินทางไปยังวัดพิกุลทองวราราม เป็นวัดไทยสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในอำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันพระครูสุวรรณวรานุกูล (เพียง ฐานุตตโร) เป็นเจ้าอาวาสและเลขานุการเจ้าคณะรัฐกลันตัน โดยการเดินทางมาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนและเตรียมการให้ความช่วยเหลือชาวสยาม (ชาวไทยถิ่นใต้ที่อาศัยอยู่พื้นที่แถบนี้มาช้านาน)

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมเยียนและเตรียมการให้ความช่วยเหลือชาวสยาม ในประเทศมาเลเซีย

             สำหรับวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยชื่อว่า “โรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพิกุลทองวราราม” ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 200 กว่าคน และครู จำนวน 10 กว่าคน สับเปลี่ยนเข้ามาช่วยสอน โดยทางโรงเรียนอยากให้ทางหน่วยงานราชการของไทย เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องการออกใบรับรองวุฒิต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีตัวเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมเยียนและเตรียมการให้ความช่วยเหลือชาวสยาม ในประเทศมาเลเซีย

              รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดูแลชาวสยามที่อยู่ในรัฐกลันตันและรัฐอื่น ๆ โดยภายหลังจากนี้ ศอ.บต. จะบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิต และจัดกิจกรรมให้กับชาวสยามในรัฐกลันตัน และรัฐอื่น ๆ ต่อไป

              ด้านเจ้าอาวาส พระครูสุวรรณวรานุกูล (เพียง ฐานุตตโร) กล่าวว่า ตนในฐานะชาวสยามที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิกุลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความห่วงใยกับชาวสยาม และให้เข้ามาดูแลให้ความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษา เรื่องอาชีพ เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ อื่น ๆ และดีใจที่ ศอ.บต. เข้ามาช่วยดูแลและจัดกิจกรรมให้กับชาวสยามที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตันซึ่งมีจำนวนมากกว่า 80,000 กว่าคน 

              สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไป ศอ.บต. ร่วมกับสมาคมสยามกลันตัน จะได้จัดประชุมการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ วัดมัฌชิมาราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีมิติการพัฒนาที่สำคัญ เช่น การยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน การวิจัยการใช้ภาษาไทยของชาวสยามในมาเลเซีย การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย การส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียและการศึกษาของเด็กชาวสยามในมาเลเซียเพื่อให้มีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นต้น

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics