ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Spread the love

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม  2566  ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 5 ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีนายชวกิจจ์  สุวรรณคีรี  นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณนฤมล  อมรรัตน์วิทยา  กรรมการผู้จัดการ  และผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

 โดยมีการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆและมีการเล่นเกมส์บนเวที   พร้อมแจกของขวัญและขนมให้แก่เด็กๆอีกด้วย     สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566     นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ไว้ว่า  “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics