งานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาสมัยที่ 19 ปีบริหาร 2564-2565

Spread the love

งานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาสมัยที่ 19 ปีบริหาร 2564-2565

 

วันศุกร์ที่ 27  พกุษกาคม 2565  เวลา 18.00 น. ณ ห้องแกรนค์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาคใหญ่ อ.หาคใหญ่ จ.สงขลา  ด้วย หอการค้าจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 19 ปีบริหาร 2564 – 2565    โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เป็นประธานในพิธีฯ และปาฐกถาพิเศษเรื่อง ” วิกฤติการท่องเที่ยวสู่การพลิกพื้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ”

สำหรับพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้า สมัยที่ 19 ได้จัดพิธีส่ง-รับมอบตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา จากนายกวิศพงษ์ ศิริธนนนท์สกุล โดยนายธนวัตน์  พูนศิลป์  ประธานหอการค้าจังหวัดได้แถลงนโยบายและพันธกิจหอการค้า สมัยที่ 19  เสร็จแล้วนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นายอำพล  พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรี  นายไพเจน  มากสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกล่าวแสดงความยินดี

นอกจากนี้ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย ปี 2565 โดย Phone In เข้ามา

หลังจากนั้นได้ทำพิธีมอบโล่รางวัลหอการค้าจังหวัดสงขลา และมอบเงินบริจาคให้กองทุนสมเด็จย่าฯ  โดยประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts