เทศบาลเมืองควนลัง จัดใหญ่ วันเด็กแห่งชาติ ปี2566

เทศบาลเมืองควนลัง จัดใหญ่ วันเด็กแห่งชาติ ปี2566
Spread the love

เทศบาลเมืองควนลัง จัดใหญ่ วันเด็กแห่งชาติ ปี2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา มีนายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างมากมาย

เทศบาลเมืองควนลัง จัดใหญ่ วันเด็กแห่งชาติ ปี2566
เทศบาลเมืองควนลัง จัดใหญ่ วันเด็กแห่งชาติ ปี2566
เทศบาลเมืองควนลัง จัดใหญ่ วันเด็กแห่งชาติ ปี2566

พร้อมกันนี้สิบตำรวจเอกสุพัฒน์  ทรัพย์แก้ว  ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติว่า เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้หน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  ทำให้เกิดความรักสามัคคี กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกัน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐ

นอกจากนี้นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้อ่านสารพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวให้โอวาทและเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566

สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี2566 นี้ คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics