สธ.สงขลาและสคร.12สงขลา ผนึกกำลังกำจัดลูกน้ำป้องกันไข้เลือดออก

Spread the love

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560   นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ รองนายแพทย์  สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพและแถลงข่าวการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อ.เมืองสงขลา โดยมีการอภิปราย ในหัวข้อ “รู้ทันภัยร้ายจากยุงลาย สื่อมวลชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือกออก” และ “การสร้างเครือข่ายการสื่อสารสุขภาพของจังหวัดสงขลา” วิทยากรประกอบด้วย นางบงกช    เชี่ยวชาญยนต์   รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา,   นายชูศักดิ์   โมลิโต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา, นางมณี แพทย์พงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และนางนงค์ลักษณ์ ตันรัตนพงษ์         นักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุ อสมท. สงขลา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เว็บไซต์ของ จ.สงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและแกนนำสื่อชุมชนจากเทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมในการสื่อสารป้องกันโรคไข้เลือดออกของจังหวัดสงขลา 

   

นายแพทย์วิศษ  สิรินทรโสภณ  ได้กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 5 ก.ย. 2560  พบว่า อัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 1 คือ จ.สงขลา และอัตราป่วย 4 สัปดาห์ย้อนหลัง (20 กค. – 26 สค. 2560)  จ.สงขลามีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกอยู่ในอันดับที่ 46 พบผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม จำนวน 5 ราย อ่ย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ ถือว่า จ.สงขลา ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่มาก ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตก เหมาะแก่การเจริญเติบโตของยุงลาย  

สำหรับทางด้านปัจจัยเสืี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย พบว่า ยังมีประชาชนบางส่วน เมื่อป่วยแล้วซื้อยากินเอง ซึ่งทำให้มีอาการเลือดออกและรุนแรงมากขึ้น เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ บางรายป่วยเป็นไข้และมีอาการหนักแต่ไม่ยอมไปพบแพทย์ และไม่ได้สังเกตอาการในช่วงไข้ลด ซึ่งเป็นระยะที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะช๊อคและเสียชีวิต   

ด้านนางสาวบงกช  เชี่ยวชาญยนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ได้กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 12 พื้นที่ื 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีผู้ป่วยไข้เลือดออก รวม 5,897 ราย (เป็นผู้ป่วย จ.สงขลา 2,707 ราย) ผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 16 ราย (เป็นผู้ป่วยเสียชีวิตของ จ.สงขลา 5 ราย)  นอกจากนี้ฝากเตือนประชาชน อย่านิ่งนอนใจ ขอให้ป้องกันไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้าน ให้สะอาด ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเก็บน้ำปิดภาชนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และขัดล้างขอบภาชนะใส่น้ำพร้อมทั้งดูแลรักษาบ้านเรือนให้สะอาด  จัดวางสิ่งของให้ถูกที่ หยิบใช้ง่ายอย่างสะดวก โดยยึดหลัก 5 ส  คือ  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ และสร้างนิสัยและป้องกันยุงกัด โดยการทาโลชั่น ป้องกันยุงกัด ใช้ยาจุดไล่ยุง หรือสมุนไพร ไล่ยุง นอนกางมุ้งและในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่เป็นมุมอับและฝากย้ำการป้องกันการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกโดย หากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองโรคไข้เลือดออก หากาจำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดลดไข้ ให้ใช้ยาประเดทพาราเซตามอล  ห้าม  กินยาแอสพริน ไอบูโปรเฟน และยาสเตียรอยด์ เพราะมีฤทธิ์ ทำให้เลือดออกได้ง่ายและทำให้อาการโรครุนแรงขึ้นได้

กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการไข้สูง ระยะนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงไข้ลด  ได้แก่คนอ้วนเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ทีมีโรคประจำตัว และผู้หญิงที่มีประจำเดือน เพราะอาจทำให้มีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออก กรณีที่แพทย์นัด ให้มาพบแพทย์ตามนัดและหากมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือมไม่แน่ใจให้ไปพบแพทย์ก่อนนัดได้ โดยเฉพาะในช่วง 5-7 วันของอาการไข้

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics