รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี หารือการกระจายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร

รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี หารือการกระจายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร
Spread the love

รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี หารือการพัฒนาการกระจายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ สู่ตลาดสากล

รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี หารือการกระจายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร
                เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565  นายศรัทธา  คชพลายุกต์  รองเลขาธิการเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  พร้อมด้วยนายอิบรอเฮม เบ็ญนา ผู้อำนวยการส่วนวิทยาลัย ฯ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพจ.) เข้าพบปะหารือกับนายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


                โดยการเข้าร่วมพบปะในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการเปิดเมืองปัตตานีให้เป็นตลาดกลางสินค้าขนาดใหญ่ รองรับผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้ของพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในสภาวะวิกฤตที่มีค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น โดยอาศัยเครือข่ายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้เป็นแหล่งกระจายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ขาดแคลนพ่อค้า และแม่ค้าที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวสาร พริกสด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทางทะเล ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการรับซื้อผลไม้ในพื้นที่ โดย ศอ.บต. และเทศบาลเมืองปัตตานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและกำหนดแหล่งจำหน่ายในพื้นที่ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสู่การเป็นเมืองที่สมาร์ท  ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองปัตตานี จะนำไปหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts