ททท. มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย SHA

Spread the love

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน  2563  นายจารุวัฒน์   เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จัดโครงการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพัฒฯาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเตรียมความพร้อมรองรับการเที่ยวเที่ยววิถีใหม่ New Normal และพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ) ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลาทีผ่านการประเมินตามมาตรฐาน SHA

 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในงาน “กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)” โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย


นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่าการจัดงานกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เพื่ออบรมให้ความพร้อมและคำแนะนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ และยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สำหรับจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงมีความจำเป็นในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับมาหลังการผ่อนปรนของภาครัฐภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19


ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้แทนจาก ททท. ได้บรรยายให้ความรู้หัวข้อให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ “การประเมินรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) และแผนงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ททท. เตรียมพร้อมภายหลังสถานการณ์การผ่อนปรนของภาครัฐ และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้ความสนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 4,000 ราย โดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 1,800 กว่าราย

สำหรับจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินแล้ว 12 ราย ซึ่งแนวโน้มจะมีสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งได้ปรับปรุงสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการมอบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวภายหลังมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐ

กิจจา ไวชมพู
สำหรับผู้ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA ททท. จะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ททท. ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน SHA ตั้งแต่วันที่18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมลล์ info@thailandsha.com หรือ Line Official : @thailandsha และ 1672 เพื่อนร่วมทาง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts