เปิดงาน Thailand King of Fruits & Seafood paradise @ Songkhla

Spread the love

วันนี้ 2 กันยายน  2560  ณ ตลาดน้ำคลองแห    นายวิเชียร  ชวลิต  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการเปิดตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market ) จังหวัดสงขลา จัดงาน Thailand King of Fruits & Seafood paradise @ Songkhla เน้นผลไม้คุณภาพดี อาหารทะเลสดและแปรรูป มาจัดเป็นมหกรรมบุปเฟ่ต์ รวมทั้งสินค้าฮาลาล มาจำหน่ายให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกซื้อ

 สำหรับการเปิดตัวตลาดเฉพาะสินค้า นับเป็นแห่งที่ 5 จากที่ได้เปิดตัวไปแล้ว ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี และกรุงเทพมหานคร  โดยเลือกจังหวัดสงขลา  เนื่องจากเป็นจังหวัดในภาคใต้ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสิ่งที่สำคัญในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท่องเที่ยวและกจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก  กลุ่มหลักคือมาเลเซีย ปีละกว่า 1 ล้านคน รองมาก็สิงคโปร์ โดยงาน Thailand King of Fruits & Seafood paradise @ Songkhla  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-24 กันยายน  2560 

ไฮไลต์ของงานคือ มหกรรมบุฟเฟ่ต์ ผลไม้และอาหารทะเล  ในราคา บุฟเฟ่ต์ผลไม้ท่านละ 99 บาท/รอบ และบุฟเฟ่ต์อาหารย์ทะเล ท่านละ 259 บาท/รอบ  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics