เปิดอย่างเป็นทางการ “ตลาดน้ำบางกล่ำ”

Spread the love

เปิดอย่างเป็นทางการ ตลาดน้ำบางกล่ำศูนย์รวมสินค้าจากทะเลสาบสงขลา สินค้าOTOP ภูมิปัญญาชาวบ้าน และสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

วันนี้ (ก.ย.60) ที่ตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำตำบลบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ โดยแยกโครงการเป็นระยะที่1 ใช้งบประมาณประจำปี    พ.ศ. 2559 เป็นเงินจำนวน 13,845,000 บาท ระยะที่ ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นเงินจำนวน 2,670,000 บาท และงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2560 จำนวน 1,294,100 บาท ในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการวางระบบการบริหารจัดการของตลาดน้ำวิถีไทยบางกล่ำ    และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองบางกล่ำ ส่งเสริมด้านการตลาด และการท่องเที่ยวในพื้นที่ มุ่งหวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นตลาดวิถีไทย ใกล้เมืองหาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมสินค้าจากทะเสลาบสงขลา คลองบางกล่ำ สินค้าโอทอป        ภูมิปัญญาชาวบ้าน และสินค้าท้องถิ่นทุกชนิด โดยมีนายทศพล สวัสติสุข นายอำเภอบางกล่ำ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำครั้งนี้

นายทศพล สวัสติสุข นายอำเภอบางกล่ำ กล่าวว่า การเปิดตลาดน้ำบางกล่ำ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในพื้นที่และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งอำเภอบางกล่ำมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบ  เช่น การละเล่นเพลงเรือ มโนราห์ หนังตะลุง งานเครื่องปั้นดินเผาและอีกมากมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนในตำบลบางกล่ำ นอกจากนี้แสดงศิลปะพื้นบ้าน บริการล่องเรือชมวิว 2 ฝั่งคลองบางกล่ำ เข้าวัดทำบุญกับวัดโบราณสถาน ชมบ้านแต่แรกสมัยก่อน และมุมถ่ายภาพเซลฟี่สวยๆบริเวณท่าน้ำบางหยีในตลาดน้ำบางกล่ำ มีดนตรีโพล์คซอง ชมการสาธิตการแข่งขันเรือยาว ประกวดการแข่งขันการขูดมะพร้าว ประกวดอาหารพื้นบ้าน และประกวดร้านค้าสวยงามอีกด้วย โดยจะเปิดให้บริการทุกๆศุกร์และเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics