งานพิธีมอบรางวัลการประกวดเอกเขนกระบายสี

Spread the love

งานพิธีมอบรางวัลการประกวดเอกเขนกระบายสี โดย ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้จัดกิจกรรมการประกวดเอกเขนกระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในดวงใจ” ณ ห้างฯโอเดียน ชั้น 5 ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภททีม และประเภทเดี่ยว   มีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 300 คน โดยมีท่านสัมฤทธ์   บุญรัตน์    รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.60
ผลการประกวด ประเภททีม ได้แก่
-รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาทวี
-รางวัลดีเด่นอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
-รางวัลดีเด่นอันดับ2 ได้แก่ โรงเรียนสมัยศึกษา ทีมA
-รางวัลดีชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล3 ทีมA
-รางวัลดีชมเชย ได้แก่ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา ทีมA
-รางวัลดีชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาทวี ทีมฺB
ประเภทเดี่ยว ได้แก่
 -รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ช.พิสิษฐ์ จับใจนาย โรงเรียนบ้านนาทวี
-รางวัลดีเด่นอันดับ1 ได้แก่ด.ช.ปภาวิชญ์ จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านนาทวี
-รางวัลดีเด่นอันดับ2 ได้แก่ด.ช.วรินทร หน้าผ่อง โรงเรียนสมัยศึกษา
-รางวัลดีชมเชย ได้แก่ด.ช.ธนพร พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี
-รางวัลดีชมเชย ได้แก่ โรงเรียนด.ญ.ชาลิสา ชุมขวัญ โรงเรียนกิตติวิทย์ หาดใหญ่
-รางวัลดีชมเชย ได้แก่ โรงเรียนด.ญ.จิดาภา ลีสุวรรณ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง
-รางวัลดีชมเชย ได้แก่ โรงเรียนด.ญ.รรรรรร สีม่วง โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics