ศอ.บต. มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการ

ศอ.บต. มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการ
Spread the love

ศอ.บต. มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการ ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสริมพัฒนาการช่วยเหลือตัวเองในอนาคต

ศอ.บต. มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการ
วันนี้ (21 ธ.ค. 2564) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการพร้อมติดตามและให้คำแนะนำการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด ในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมี นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี เป็นประธานมอบรองเท้าสั่งตัด จำนวน 24 คู่ และเก้าอี้ฝึกยืน จำนวน 18 ตัว แก่ผู้ปกครองและเด็กพิการใน จ.ปัตตานี  โดยภายในกิจกรรมมีนางนฤมล แก้วมุกดากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมมอบรองเท้าแก่เด็กๆในครั้งนี้ด้วย


นายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี กล่าวว่า อุปกรณ์ที่ ศอ.บต. มอบแก่เด็กพิการ อาทิ เก้าอี้สุขใจ รองเท้าสั่งตัด เก้าอี้ฝึกยืน เป็นอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการทางสมองและเด็กพิการซ้ำซ้อนให้มีพัฒนาการจากการนอนติดเตียงไปสู่การชันคอ การยืน การนั่ง และการเดินตามลำดับ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกายให้ดีขึ้นจนสามารถดูแลตนเองได้

ศอ.บต. มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการ ศอ.บต. มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการ
สำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. ดำเนินการจัดทำขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเด็กพิการในพื้นที่ จชต. ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ให้มีอุปกรณ์ช่วยเสริมพัฒนาการให้ เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเข้าสู่ระบบการศึกษาทัดเทียมกับเด็กทั่วไป
ข่าว/อามีเนาะ อุเซ็ง ภาพ/มัสลัน ตาเฮร์
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts