ผ้าป่าสามัคคี สร้างถนนทางขึ้นเจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเวฬุวัน (บ้านป่าไผ่)

ผ้าป่าสามัคคี สร้างถนนทางขึ้นเจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเวฬุวัน (บ้านป่าไผ่)
Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างถนนทางขึ้นเจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเวฬุวัน (บ้านป่าไผ่) อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ผ้าป่าสามัคคี สร้างถนนทางขึ้นเจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเวฬุวัน (บ้านป่าไผ่)
วันนี้ (19 ธันวาคม 2564) ที่ วัดเวฬุวัน (บ้านป่าไผ่) ตําบลกาหลง อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างถนนทางขึ้นเจดีย์และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถพร้อมทั้งทาสีอุโบสถที่ทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพเดิม โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนมีพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

ผ้าป่าสามัคคี สร้างถนนทางขึ้นเจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเวฬุวัน (บ้านป่าไผ่) ผ้าป่าสามัคคี สร้างถนนทางขึ้นเจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเวฬุวัน (บ้านป่าไผ่)
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่หนึ่ง ของจังหวัดนราธิวาส เป็นชุมชนเล็กๆ แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนาที่จะต้องจรรโลงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วันนี้เป็นวันดี เป็นวันพระ เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมกันทำบุญ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนอย่างสุดความสามารถในการส่งเสริมพุทธศาสนา ในพื้นที่ รวมทั้งทำนุบำรุงศาสนสถาน ตลอดจนดูแลพระภิกษุสงฆ์ ขอเป็นกำลังใจแก่พี่น้องชาวพุทธ ทุกคน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงทุกหน่วยที่ได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนเสมอมา

ผ้าป่าสามัคคี สร้างถนนทางขึ้นเจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเวฬุวัน (บ้านป่าไผ่) ผ้าป่าสามัคคี สร้างถนนทางขึ้นเจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเวฬุวัน (บ้านป่าไผ่)
อย่างไรก็ตามการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุน ในการสร้างถนนทางขึ้นเจดีย์และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถพร้อมทั้งทาสีอุโบสถที่ทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพเดิม ตลอดจนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคี เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มียอดเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทั้งสิ้น จำนวน 187,221.25 บาท

ผ้าป่าสามัคคี สร้างถนนทางขึ้นเจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเวฬุวัน (บ้านป่าไผ่)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts