“สายด่วนอุ่นใจ 1880” หนึ่งในการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ศอ.บต.

Spread the love

“สายด่วนอุ่นใจ 1880” หนึ่งในการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ศอ.บต. เพื่อคลายทุกข์ บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชน

         เสียงโทรศัพท์ในห้องสายด่วนอุ่นใจ 1880 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดังต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยมีเจ้าหน้าที่นั่งประจำเพื่อคอยรับสายประชาชนที่โทรเข้ามาแจ้ง ความเดือดร้อน หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 1880 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ ที่ ศอ.บต. เปิดขึ้น เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แจ้งข่าวสาร ของประชาชน โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นตัวกลางในการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือ


สายด่วนอุ่นใจ 1880 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้” กลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ของ ศอ.บต. โดยในแต่ละวัน มีพี่น้องประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านสายด่วนอุ่นใจ 1880 ไม่น้อยกว่า 40 สาย


นายบดินทร์ เดชอรัญ หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เผยว่า “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้” พัฒนามาจากศูนย์ดำรงธรรมเดิม มีอำนาจตาม พรบ. ศอ.บต. ปี พ.ศ. 2553 ตามมาตตรา 9 (6) ในเรื่องของการรับเรื่องมาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ในส่วนที่สองคือ เรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งที่เข้ามาแจ้งด้วยตนเอง ทำหนังสือถึงท่านเลขาธิการ ศอ.บต. หรือแจ้งทางโทรศัพท์และจดหมาย โดยช่องทางที่สะดวกที่สุดคือโทรเข้ามาที่สายด่วนอุ่นใจ 1880 หลังจากที่รับเรื่องแล้ว ก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อประมวลข้อเท็จจริงแล้ว ก็จะทำบันทึกนำเรียนผู้บังคับบัญชาในการสั่งการ บางส่วนก็ดำเนินการเองในอำนาจหน้าที่ที่ทำได้ บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่มีอยู่ทางจังหวัดหรืออำเภอ ก็จะรับเรื่องไปแล้วดำเนินการต่อ ช่องทางเหล่านี้จะเป็นทางออกหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายด่วนอุ่นใจ 1880 โทรฟรี 24 ชั่วโมง พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้

ทั้งนี้สถิติจากการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วนอุ่นใจ 1880 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนกว่า 67,700 เรื่อง มีพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจและไว้วางใจ ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกๆปี ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูล ขอความช่วยเหลือ ขอความเป็นธรรม แจ้งเบาะแส ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ขอคำปรึกษา และเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ให้บริการแค่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงอย่างเดียว แต่ให้บริการทั่วประเทศ อยู่ที่ไหนก็โทรได้


น.ส.วิปัทมา ภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศอ.บต. เผยว่า ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประชาชน รวมทั้งได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและคอยประสานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกเคสมีปัญหาแตกต่างกันออกไป เช่น มีผู้ป่วยโรคหอบและเป็นผู้ป่วยติดเตียงแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ไม่มีเงินในโทรศัพท์ แต่ได้ฟังวิทยุแล้วรู้ว่า 1880 โทรฟรี จึงโทรเข้ามา ขอความข่วยเหลือให้ติดต่อสามี ทาง 1880 จึงได้ประสานทั้งสามีและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ให้ดำเนินการช่วยเหลือ ถือเป็นนาทีชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที

“ทาง สายด่วนอุ่นใจ 1880 ยินดีที่จะให้บริการ ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ที่เราสามารถจะช่วยเหลือได้ ทุกเรื่องที่ท่านแจ้ง หรือร้องเรียนเข้ามา ไม่มีทางที่เราจะปล่อยทิ้งหรือเห็นเป็นเรื่องที่ไม่มีค่า เพราะถ้าไม่มีความทุกข์จริงๆ ก็คงไม่โทรเข้ามาที่ 1880 ทุกคนสามารถใช้บริการได้ และเรายินดีที่จะให้บริการทุกท่านอย่างเท่าเทียม” น.ส.วิปัทมา กล่าว

อย่างไรก็ตาม สายด่วนอุ่นใจ 1880 เป็นหนึ่งความตั้งใจของ ศอ.บต. ที่ต้องการบริการพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง ถือเป็นการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อคลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชน ลดช่องว่างระหว่างภาครัฐ และประชาชน ทำให้รู้สึกว่ารัฐเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics