พิธีปล่อยขบวนแห่พระประจำปี “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2564”  

พิธีปล่อยขบวนแห่พระประจำปี “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2564”  
Spread the love

พิธีปล่อยขบวนแห่พระประจำปี “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2564”  

              วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. บริเวณหน้าสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์  เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่พระประจำปี “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2564”  

โดยมี  คุณดาเรศ  จิตรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

พล.ต.ท.สาคร  ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 

นายสมพร  ใช้บางยาง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

คุณนิพัฒน์  อุดมอักษร  เลขานุการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

คุณชวกิจจ์ สุวรรณคีรี     นายอำเภอหาดใหญ่  

พ.ต.ท.นฤทธิ์   เครือเนตร   ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ 

คุณมัณฑนา  ภูธรารักษ์       ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ 

คุณอรุณชัย ศิริมหาชัย       สาธารณสุขจังหวัดสงขลาประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้/ประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)

อาจารย์ธนวัฒน์ พูนศิลป์    ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา 

ผศ.ดร.จุมพล   ชื่นจิตรศิริ    รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คุณสุรพล กำพลานนท์วัฒ   นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  

    นายเจษฎา จิตรัตน์  เป็นประธานในพิธี ฯ จุด เทียน ธูป บูชาพระ     พิธีสวดขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย คณะสงฆ์วัดถาวรวรารามหาดใหญ่จากนั้นประธานในพิธีฯ ถวายเครื่องไทยธรรม และทำพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดรถแห่พระฯ 

      งานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2542 มีความยิ่งใหญ่ทุกๆปีทั้งรูปแบบงาน, กิจกรรมต่างๆ, ขบวนแห่พระประจำปี รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก   และในปีนี้เป็นปีที่ 22   จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5–14 ตุลาคม  2564    ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์หาดใหญ่แห่งนี้   เป็นการจัดงานเป็นช่วงของการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 คณะกรรมการจัดงานฯ จึงได้ปรับย่องานลงจากเดิมให้เหลือเพียง 1 ใน 3 ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิต-19 ที่ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยตัดกิจกรรมบันเทิงทั้งหมด, เว้นระยะห่างของร้านค้า, ไม่มีที่นั่งรับประทานอาหารในงาน, เน้นการซื้อกลับบ้านเท่านั้น, ผู้จำหน่ายอาหารทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน และมีการตรวจ ATK ก่อนงาน

 

          และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของเทศกาลกินเจ คือพิธีปล่อยขบวนรถแห่พระประจำปี ซึ่งในปีนี้ก็ปรับลดลงขบวนลงให้มีเพียงรถแห่พระในขบวน ไม่เกิน 10 คัน พร้อมคนเดินเท้าศาลเจ้าละไม่เกิน 20 คน แห่ไปตามเส้นทางแห่ย่านการค้ากลางเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้ชมและกราบไหว้ขอพรองค์พระต่างๆ

          ในนามของคณะกรรมการจัดงานฯ ขอขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท่านอำพล พงศ์สุวรรณ์ , ท่านวรณัฎฐ์ หนูรอต , กรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่กรุณากลั่นกรองวางมาตรการต่างๆให้การจัดงานเกิดขึ้นได้ / ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้รวมทั้งการดูแลจัดการตรวจวัด ATK และขอขอบคุณจังหวัดสงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, อำเภอหาดใหญ่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่,  มณฑลทหารบกที่ 42, สมาคม ไทยจีนจังหวัดสงขลา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่มาเป็นประจำทุกปี 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics