งานแถลงข่าว  การอบรมเชิงปฎิบัติการ “SMEs Go Online ในยุค 4.0”

Spread the love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            6 สิงหาคม 2560   งานแถลงข่าว  การอบรมเชิงปฎิบัติการ “SMEs Go Online ในยุค 4.0” ภาคใต้  โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560      ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    นำโดย 
ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช (ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏสงขลา)
คุณสุรศักดิ์ สุพรรณพงศ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้)
คุณรัตถพงศ์ รัตนวิบูลย์ (ธนาคารออมสิน ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18)
คุณธนกฤต ศิริไพรวัน (YEC หอการค้าจังหวัดปัตตานี)
คุณกัลยา ธานีรัตน์ (ครู กศน.ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา) ร่วมกันแถลงและ มีสามหน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ได้แก่
– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
– สสว.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (เอ็ดด้า)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดออนไลน์ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ (SMEs)  ในภาคใต้ มีผู้ประกอบการภาคใต้ตอนล่างสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics