อธิการฯ มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการผ่าน โปรแกรม ZOOM

อธิการฯ มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการผ่าน โปรแกรม ZOOM
Spread the love

อธิการฯ มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

อธิการฯ มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการผ่าน โปรแกรม ZOOM

                เมื่อวันที่ 30 เมษายน 256  ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตตพงศ์ บุคลากรของทางมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่ง ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีฯ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ มรภ.สงขลา ให้ความสนใจร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์กว่า 100 คน

อธิการฯ มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการผ่าน โปรแกรม ZOOM อธิการฯ มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการผ่าน โปรแกรม ZOOM อธิการฯ มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการผ่าน โปรแกรม ZOOM อธิการฯ มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการผ่าน โปรแกรม ZOOM

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics