สดร. ลงนามความร่วมมือญี่ปุ่น หนุนพัฒนาดาราศาสตร์วิทยุไทย

Spread the love

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพฯ – สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น โดย นายคัตสึยะ วาตานาเบ ผู้อำนวยการแผนกวิทยุสื่อสาร สำนักงานสื่อสารโทรคมนาคม กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น มุ่งร่วมพัฒนาชุดอุปกรณ์รับสัญญานคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ กรองสัญญานรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ ขนาดเล็กกว่าทั่วไปถึง 50 เท่า เพื่อใช้กับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติของไทย
 
รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ สดร. กำลังดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ และสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงในประเทศไทย นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ  กล้องโทรทรรศน์วิทยุดังกล่าวสามารถรับสัญญานคลื่นวิทยุได้ถึงความถี่ 100 กิกะเฮิร์ตซ์ และจำเป็นต้องมีอุปกรณ์รับสัญญานในช่วงคลื่นต่างๆ กัน การลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์รับสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่ 1.4 และ 1.6  กิกะเฮิร์ตซ์  และสามารถกรองสัญญานรบกวนจากโทรศัพท์มือถือที่ใช้ความถี่ประมาณ 0.7-2.1 กิกะเฮิร์ตซ์  ที่อาจรบกวนการรับสัญญานของกล้องโทรทรรศน์วิทยุอีกด้วย ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวนับเป็นเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์วิทยุที่ทันสมัยที่ใช้วัสดุตัวนำยิ่งยวดและมีระบบควบคุมอุณหภูมิต่ำมาก ประมาณ -190 องศา จุดเด่นคือมีขนาดเล็กกว่าชุดอุปกรณ์รับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ใช้ทั่วไปถึงประมาณ 50 เท่า นอกจากนี้ยังจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์วิทยุระหว่างกัน สามารถนำมาใช้ต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดาราศาสตร์วิทยุของไทยต่อไปในอนาคต
 
ภาพในบรรทัด 1
:: ต้นแบบชุดอุปกรณ์รับสัญญาณคลื่นวิทยุ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics