แถลงข่าวเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 18 และงามสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ปี 2560

Spread the love

5 พ.ค.2560 เวลา 18.00 น ณ .บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ธำมะรงค์ ถนน จะนะ อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยเทศบาลนครสงขลาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานแถลงข่าวอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60 และงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดงประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 60 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา  โดยมีพันเอกธัญญาเทพ  บรรพรุษภักดี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา(ฝ่ายทหาร)  นางสาววิลาวรรณ  โป้บุญส่ง  ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  อาจารย์มานพ  แย้มอุทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นายชาญชัย  เตชวิวรรธน์ ประธาน 5 สมาคมจีนจังหวัดสงขลา นายนสมหมาย  ขวัญเมืองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา นายนเจนรบ รักวิจิตร นายกสภาศิลปินอาสาดาราเพื่อสังคม และนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมกันแถลงข่าว

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics