จังหวัดสงขลา พร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

Spread the love

จังหวัดสงขลา  พร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 45  “สงขลาเกมส์”   โดยระดมทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

                วันนี้ (24 มี.ค.60 )  ที่ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ท้องถิ่น  องค์กรภาครัฐ เอกชน  ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และคณะทำงานการจัดการแข่งขันทุกคณะ  กว่า 200  คน   เพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดแนวทางในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  45  “ สงขลาเกมส์”   ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ระดับประเทศ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์”  

                   นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   เปิดเผยว่า  การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จะส่งผลดีหลายด้านแก่จังหวัดสงขลา ทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจของชาวสงขลา ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดด้วย  สำหรับ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จะกำหนดจัดขึ้น ทุก ๆ 2 ปี โดยทุกจังหวัดจะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ   โดยในปี พ.ศ.  2535  จังหวัดสงขลา เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 และในปี 2560  จังหวัดสงขลา  จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน    ต่อจากจังหวัดนครสวรรค์  หรือนครสวรรค์เกมส์” ครั้งที่ 44   โดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่  45 นี้    กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35  “สมิหลาเกมส์”  จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560

                     โอกาสนี้ จังหวัดสงขลา  ได้จัดทำของที่ระลึก สำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน หลายรายการ  อาทิ เสื้อยืด  คอปกโปโล  เสื้อคอกลม   กระเป๋า หมวก ร่ม และพวงกุญแจ  โดยมีจำหน่ายที่สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts