จังหวัดสงขลา พร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

Spread the love

จังหวัดสงขลา  พร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 45  “สงขลาเกมส์”   โดยระดมทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

                วันนี้ (24 มี.ค.60 )  ที่ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ท้องถิ่น  องค์กรภาครัฐ เอกชน  ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และคณะทำงานการจัดการแข่งขันทุกคณะ  กว่า 200  คน   เพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดแนวทางในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  45  “ สงขลาเกมส์”   ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ระดับประเทศ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์”  

                   นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   เปิดเผยว่า  การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จะส่งผลดีหลายด้านแก่จังหวัดสงขลา ทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจของชาวสงขลา ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดด้วย  สำหรับ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จะกำหนดจัดขึ้น ทุก ๆ 2 ปี โดยทุกจังหวัดจะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ   โดยในปี พ.ศ.  2535  จังหวัดสงขลา เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 และในปี 2560  จังหวัดสงขลา  จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน    ต่อจากจังหวัดนครสวรรค์  หรือนครสวรรค์เกมส์” ครั้งที่ 44   โดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่  45 นี้    กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35  “สมิหลาเกมส์”  จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560

                     โอกาสนี้ จังหวัดสงขลา  ได้จัดทำของที่ระลึก สำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน หลายรายการ  อาทิ เสื้อยืด  คอปกโปโล  เสื้อคอกลม   กระเป๋า หมวก ร่ม และพวงกุญแจ  โดยมีจำหน่ายที่สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics