มนูญ ศิริวรรณ ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าคนแรก

มนูญ ศิริวรรณ ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทย
Spread the love

มนูญ ศิริวรรณ ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าคนแรก พร้อมเดินหน้าสร้างองค์ความรู้ให้สื่อมวลชน

นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล (กลาง) รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ซ้าย) ผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนูญ ศิริวรรณ (ขวา) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ที่ได้รับการเลือกจากเครือข่ายสื่อมวลชน ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ให้เป็นประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าคนแรก พร้อมเดินหน้าทำหน้าที่สร้างองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมเรื่องพลังงานไฟฟ้าเน้นพลังงานสะอาดต่อไป

 

มนูญ ศิริวรรณ ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทย
                                        มนูญ ศิริวรรณ ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าคนแรก
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts