“คลองไทย หัวใจของชาติ”

Spread the love

                                                                                  วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม  2560 นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   เป็นประธานเปิดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะโครงการ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักธุรกิจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเข้าร่วมเวที กว่า 500 คน
ทั้งนี้ การขุดคลองไทย มีแนวคิดเริ่มต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเชื่อมทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทย แต่เนื่องจากมีเหตุผลและเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้แนวคิดการขุดคลองไทยถูกระงับและล้มเลิกไปหลายครั้ง
ต่อมาปี พ.ศ.2544 กรรมาธิการวุฒิสภา ได้รื้อฟื้นและศึกษาการขุดคลองไทยขึ้นใหม่อีกครั้ง และเห็นชอบให้ดำเนินการขุดคลองไทย ตามแนวคลองใหม่ เส้นทางแนว 9A เริ่มต้นจากทะเลอันดามันที่ อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผ่านอำเภอทุ่งสง อำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่ทะเลอ่าวไทยที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กว้าง 400 เมตร ยาว 135 กิโลเมตร และความลึก 30 เมตร
นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม กล่าวว่า การขุดคลองไทย จะเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล เช่น เป็นแหล่งจ้างแรงงานขนาดใหญ่ ช่วยย่นระยะทางและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั้งของไทยและต่างชาติ ส่งเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศ ไทยจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าของภูมิภาคและของโลก และมีอำนาจในการต่อรองสินค้าได้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าในตลาดภูมิภาคและตลาดโลกได้
อย่างไรก็ตาม ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการ “คลองไทย หัวใจของชาติ” ในครั้งนี้ ได้มีการเสนอแนวคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งแนวคิดที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ ซึ่งทางคณะทำงานอำนวยการคลองไทยจังหวัดพัทลุง จะรวบรวมแนวคิด ข้อเสนอแนะ ไปรวบรวมกับคณะอำนวยการคลองไทย 5 จังหวัด คือ คณะทำงานจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เพื่อส่งไปยังรัฐบาลดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
นอกจากนี้ยังได้เสวนาทางวิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ท่าน กับ คลองไทย พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics