มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดแถลงข่าว ไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 13 ประจำปี2562

Spread the love

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม  2562 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ขึ้นโดยมี นายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 

นายวิโรจน์  ทัพหะวาสน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

นายสุรพล  กำพลานนท์วัฒน์  นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

นายพิชัย  วัฒนะพยุงกุล  ประธานสมาคม ไทย – จีน จังหวัดสงขลา

นายเกียรติศักดิ์  วิเศษดอนหวาย  เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่

นางสาวจินตนา  สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่

นางสาวพรพิมล  มั่นฤทัย  ประจัดงานประเพณีไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 13 

และนางธนิดา  อธิธรากรกุล  ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่  ได้จัดงานไถ่ชีวิตโค เนื่องเป็นวันคล้ายวันสำเร็จธรรม ของพระโพธิสัตว์กวนอิม และวันคล้ายวันประสูติองค์มหาเทพกวนอู ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี 

สำหรับงานไถ่ชีวิต ครั้งที่ 13 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เป็นการเชิดชูระลึกถึง พระเมตตาธรรมขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และ องค์มหาเทพกวนอู ที่มีต่อมวลมนุษย์ และเปิดโอกาสให้คนทั้งหลายร่วมกันสวดมนต์ ถือศีล กิตเจ  สร้างบุญกุศล โดยการไถ่ชีวิตโค มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  ร่วมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ของมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง  ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเจ แก่ผู้มาร่วมบุญตลอดงาน ร่วมสนับสนุนซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่ก่อสร้างตำหนัก พระเต๋าบ้อใหม่   และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่่ยวด้านวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจในพืิ้นที่

 

สำหรับมูลนิธิฯ ได้กำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 กรกฏาคม 2562  ณ โรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ซึ่งจะมีพิธีสำคัญ อาทิ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 พิธีอัญเชิญเสาพิธี

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 พิธีปล่อยสัตว์น้ำ จำนวน 20,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิง บ้านทุ่งโดน

วันที่ 21 กรกฏาคม 2562 พิธีสรรเสริญ เนื่องในวันคลายวันสำเร็จธรรม ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 พิธีสักการะองค์มหาเทพกวนอู

วันที่ 27 กรกฏาคม 2562 พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน พิธีมอบโค แก่เกษตรกร จำนวน 33 ตัว 

นอกจากนี้จะมีพิธีสวดมนต์สรรเสริญ เพื่อความเป็นสิริมงคลทุกๆวัน

 

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: