พิธีบวชธัมมจารี(บวชชีพราหมณ์)

พิธีบวชธัมมจารี(บวชชีพราหมณ์
Spread the love

พิธีบวชธัมมจารี(บวชชีพราหมณ์) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระโอกาส สตมวาร(100วัน) ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา(วันศุกร์ที่ 20มกราคม 2560)

เวลา 09.09 น. นายสุรพล กำพลานนทวัฒน์ เป็นประธานในพิธีบวชชีพราหมณ์ ช่วงเช้า โดยมีผู้ที่ตั้งใจบวชโกนหัว จำนวน 15 คน จากจำนวน 178 คน
ส่วนรอบบ่ายดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบวชธัมมจารี(ชีพราหมณ์) เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560

พิธีบวชธัมมจารี(บวชชีพราหมณ์
พิธีบวชธัมมจารี(บวชชีพราหมณ์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics