ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดสงขลา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 6,500,000 ตัว
Spread the love

วันนี้ (20 ม.ค.60) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพี่น้องประชาชน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ครบ100 วัน โดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 3,500,000 ตัว กลุ่มประมง ป.ทรัพย์อนันต์ สนับสนุนพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว เพื่อปล่อยส่งสู่ปากน้ำทะเลสาบสงขลา และทะเลอ่าวไทย บริเวณ หัวพญานาคสวนสองทะเล แหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา เพื่อณรงค์ให้ประชาชนตระหนุกถึงค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาชีพประมงและความมั่นคงด้านอาหารสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ถึงแม้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจะทุกคนทีมาร่วมกิจกรรม ได้ร่วมมือจัดตั้งแถวเพื่อขนย้ายพันธุ์สัตว์ แล้วปล่อยลงสู่ทะเล……

จังหวัดสงขลา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 6,500,000 ตัว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics