เทศบาลนครสงขลา เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ

 ทน.สงขลา เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย…

Read More

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประชุมการตรวจสอบมาตรฐานด้านการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประชุมการตรวจสอบมาตรฐานด้านการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดประชุมเปิดการตรวจสอบมาตรฐานด้านการอำนว…

Read More

กรมทางหลวง เปิดเวทีฟังเสียงชาว จ.สงขลา ปรับปรุงทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร

กรมทางหลวง เปิดเวทีฟังเสียงชาว จ.สงขลา ปรับปรุงทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร

กรมทางหลวง เปิดเวทีฟังเสียงชาว จ.สงขลา ปรับปรุงทางเลี่ยงเมือ…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงข…

Read More

ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการ …

Read More

ศอ.บต. และกอ.รมน.ภาค 4 สน. จับมือ ภาคเอกชน ปูพรมแจกฟ้าทะลายโจร – กระชาย และถุงยังชีพ

ศอ.บต. และกอ.รมน.ภาค 4 สน. จับมือ ภาคเอกชน ปูพรมแจกฟ้าทะลายโจร – กระชาย และถุงยังชีพ

ศอ.บต. และกอ.รมน.ภาค 4 สน. จับมือ ภาคเอกชน ปูพรมแจกจ่ายฟ้าทะ…

Read More

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2021

วันที่ 21 ตุลาคม 2564  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรี…

Read More

2 กระทรวงยักษ์จับมือชวนคนไทยปลูกป่าล้านไร่ลดภาวะโลกร้อน

2 กระทรวงยักษ์จับมือชวนคนไทยปลูกป่าล้านไร่ลดภาวะโลกร้อน

2 กระทรวงยักษ์จับมือชวนคนไทยปลูกป่าล้านไร่ลดภาวะโลกร้อน ก.พล…

Read More

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เรืออากาศโท ธนัน…

Read More