รมต.ช่วยกระทรวงคมนาคม ลงระโนด รับฟังปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดส…

Read More

นิพนธ์ นำทีม คกก. “ถก” เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรัง

นิพนธ์ นำทีม คกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจ.สงขลา "ถก" เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังบริเวณม.ราชภัฏสงขลาและห้าแยกน้ำกระจาย

นิพนธ์ นำทีม คกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจ.สงขลา “ถก&#82…

Read More

ทม.ควนลังเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง

ทม.ควนลังเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเ…

Read More

ศอ.บต. เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขการระบาด ของโรคใบร่วงยางพารา

ศอ.บต. เตรียมหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 จชต. เร่งแก้ไขปั…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน จากผลกระทบ COVID-19 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร

เลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน จากผลกระทบ…

Read More

นิพนธ์ เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำปีที่ 2 แจกโฉนดที่ดินชาวบางระกำ จ.พิษณุโลก

นิพนธ์ เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำปีที่ 2 แจกโฉนดที่ดินชาวบางระ…

Read More

 พิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน มกราคม 64

 พิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เ…

Read More