ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.42 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.42 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพ…

Read More

คนจะนะเดือดเดินขบวนประท้วง ผอ.รพ จะนะ เนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสม!!!

คนจะนะเดือดเดินขบวนประท้วง ผอ.รพ จะนะ เนื่องจากประพฤติตัวไม่…

Read More

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยพาร์กินสันในการรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยพ…

Read More

จุรินทร์ ควงนิพนธ์ เดินสายช่วยเหลือ ปชช.ต่อเนื่อง เน้นย้ำในเรื่องการตายจากอุบัติเหตุ

จุรินทร์ ควงนิพนธ์ เดินสายช่วยเหลือ ปชช.ต่อเนื่อง เน้นย้ำในเ…

Read More

“วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2563 แบบชาวพุทธวิถีใหม่ New Normal

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอ…

Read More

“นิพนธ์” บุก “เมืองมะขามหวาน” แก้ไขปัญหาที่ดิน

นิพนธ์

“นิพนธ์” บุก “เมืองมะขามหวาน” แก้ไขปัญหาที่ดิน กำชับ ผู้ว่าฯ…

Read More

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสัง…

Read More