งานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาสมัยที่ 19 ปีบริหาร 2564-2565

งานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาสมัยที่ 19 ปีบริหาร 2…

Read More

NIA ปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้

NIA ปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโอกาสให…

Read More

(ผหญ). พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯพระบรมราชินี

ภาพ/ข่าว :ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 (เวลา 10.15 น.) เรืออากาศโท ธนันท์…

Read More

นิพนธ์ ย้ำ กลางเวทีสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ท้องถิ่นและท้องที่ต้องร่วมมือกันทำตำบลขับขี่ปลอดภัย

นิพนธ์ ย้ำ กลางเวทีสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ท้องถิ่นและท้องที่ต้องร่วมมือกันทำตำบลขับขี่ปลอดภัย เมื่อตำบลปลอดภัย ประเทศก็ปลอดภัย

นิพนธ์ ย้ำ กลางเวทีสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ท้องถิ่นและท้องที…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรบัณฑิตอาสาฯ จชต. พร้อมนำภูมิความรู้ ติดอาวุธ Say Social เทคโนโลยี

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรบัณฑิตอาสาฯ จชต. พร้อมนำภูมิความรู้ ติดอาวุธ Say Social เทคโนโลยี

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรบัณฑิตอาสาฯ จชต. พร้อมนำภูมิความ…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขล…

Read More

นิพนธ์ ชง สงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นิพนธ์ ชง สงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นิพนธ์ ชง สงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงว…

Read More

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ต้อนรับ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ต้อนรับ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พร้อมพระชายา นำคณ…

Read More

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เริ่มขับเคลื่อนโครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เริ่มขับเคลื่อนโครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เริ่มขับเคลื่อนโครงการรณรงค์สร้างควา…

Read More